Interactives en animaties, interactives Fries Museum, interactie Fries Museum, animaties Fries Museum, animaties tentoonstelling, animaties museum, interactie tentoonstelling, interactie museum, soundscape museum, game museum, wandvullende projectie, zwevende gedachten, Ferhaal fan Fryslân, verhalen en objecten, ruimtelijke vormgeving OPERA Amsterdam, film tentoonstelling, film museum, multimedia tentoonstelling, Studio Louter Amsterdam

Fries Museum: Interactives, animaties en een soundscape

Fries Museum - Interactives, animaties en een soundscape

Friesland in beeld en geluid

Een sensuele dans van een levensgrote Mata Hari. Historische afbeeldingen van de elf steden, op een wandvullende projectie van tien meter breed. Gedichten die door het landschap zweven en dwarrelen, begeleid door het geluid van water en weidevogels. Maar ook: zelf het waterniveau op peil houden. Onze films en interactives zitten verspreid door het hele Ferhaal fan Fryslân, de tentoonstelling over typisch Friese verhalen en objecten die het hart vormt van het prachtige nieuwe Fries Museum.

Resultaat

5 animaties

Interactieve projectie

Soundscape

Game

 

Werkveld

  • Film
  • Interactie