Prodemos, Van wens naar wet, studio louter, educatief programma, wetsvoorstel, politiek, Den Haag

ProDemos: Van Wens naar Wet

Headers_prodemos_v4

Maak je eigen wet

Wat er politiek besloten wordt in Den Haag heeft invloed op alle Nederlanders,op volwassenen, maar zeker ook op kinderen. ProDemos in Den Haag heeft als taak om scholieren over deze politieke invloed voor te lichten. ProDemos heeft Studio Louter gevraagd om samen een educatief programma voor middelbare scholieren te ontwikkelen over de weg naar een nieuw wetsvoorstel. Tijdens hun bezoek aan Den Haag leren scholieren hoe ze zelf invloed hebben op de politiek én hoe de politiek invloed heeft op hen.

 

Het educatieve programma begint al in de klas waar de leerlingen gezamenlijk een wetsvoorstel voorbereiden waarmee ze later aan de slag gaan tijdens hun bezoek aan ProDemos. Eenmaal in Den Haag voeren leerlingen in kleine groepjes opdrachten uit op een tablet. Elke mini-opdracht vertegenwoordigt één van de stappen in de weg naar een nieuw wetsvoorstel. Door foto’s te maken, te stemmen en te tekenen maken de leerlingen interactief kennis met het democratisch proces: van het demonstreren voor verandering tot het ondertekenen van de nieuwe wet door de koning.

 

Alle opdrachten bij elkaar vormen aan het eind van het bezoek een animatiefilmpje waarin de leerlingen zichzelf en hun eigen wetsvoorstel in terugzien. De animatie wordt gedeeld met de docent, zodat de leerlingen na het bezoek de opdrachten kunnen nabespreken. 

Resultaat

Educatief programma

Partners

Werkveld

  • Storyline
  • Inhoud
  • Interactie