poezie, puzzelen, literaire game, Ted van Lieshout, Annie M.G. Schmidt, Buchmesse, Letterenfonds, Creatieve Industrie, spelen met woorden, gedichten, doorgronden, poezie geeft de wereld kleur

Puzzling Poetry Schatkist

Header_PuzzlingPoetryKids

Spelen met woorden

Na het succes van de literaire game ‘Puzzling Poetry’ is nu voor kinderen in het basisonderwijs ‘Puzzling Poetry Woordenschatkist’ gelanceerd. Studio Louter en Lucas Hirsch ontwikkelden de app in samenwerking met het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ted van Lieshout, de Schrijverscentrale en vakmensen uit het onderwijs leverden een creatieve bijdrage aan de kwaliteit van het ontwerp.

 

Puzzling Poetry Woordenschatkist is een verslavend schuifspel waarin de wereld ontdaan is van alle kleur. Het is aan de spelers om de wereld weer kleur te geven door gedichten terug in elkaar te puzzelen. Spelers kunnen gedichten van grote dichters uit Nederland en België te lijf gaan, waaronder dichtwerk van Annie M.G. Schmidt, Ted van Lieshout en Bart Moeyaert. Ook ontdekken kinderen hun dichterstalent door zelf gedichten te maken. Spelenderwijs stimuleert het spel de woordenschat, creativiteit en het begrijpend lezen van kinderen.

 

Van de app is ook een Duitse versie verschenen die gepresenteerd werd op de Leipziger Buchmesse, de grootste boekenbeurs van het land. Op de website van de boekenbeurs werd geschreven: ‘Puzzle-Poesie, Literatur auf Rezept und Illustrationen to go: Innovatives aus den Niederlanden.’

 

Download de app nu in de Play Store of in de App Store.

Resultaat

Literaire game

Partners

Lucas Hirsch

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Nederlands Letterenfonds

Schrijverscentrale

Ted van Lieshout

Marte Jongbloed

Karin Baas

 

Werkveld

  • Interactie