poezie, puzzelen, literaire game, Ted van Lieshout, Annie M.G. Schmidt, Buchmesse, Letterenfonds, Creatieve Industrie, spelen met woorden, gedichten, doorgronden, poezie geeft de wereld kleur

Puzzling Poetry Schatkist

header puzzling poetry nieuw

Spelen met woorden

Na het succes van de literaire game ‘Puzzling Poetry’ is nu voor kinderen in het basisonderwijs ‘Puzzling Poetry Woordenschatkist’ gelanceerd. Studio Louter en Lucas Hirsch ontwikkelden de app – die ook geschikt is voor het Smart Board in de klas –  in samenwerking met het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ted van Lieshout, de Schrijverscentrale en vakmensen uit het onderwijs leverden een creatieve bijdrage aan de kwaliteit van het ontwerp.

 

Puzzling Poetry Woordenschatkist is een verslavend schuifspel waarin de wereld ontdaan is van alle kleur. Het is aan de spelers om de wereld weer kleur te geven door gedichten terug in elkaar te puzzelen. Spelers kunnen gedichten van grote Nederlandse en Belgische dichters te lijf gaan, waaronder dichtwerk van Annie M.G. Schmidt, Ted van Lieshout en Bart Moeyaert. Ook ontdekken kinderen hun dichterstalent door zelf gedichten te maken. Spelenderwijs stimuleert het spel de woordenschat, creativiteit en het begrijpend lezen van kinderen.

 

Van de app is ook in een Duitse versie verschenen die gepresenteerd werd op de Leipziger Buchmesse, de grootste boekenbeurs van het land. Op de website van de boekenbeurs werd geschreven: ‘Puzzle-Poesie, Literatur auf Rezept und Illustrationen to go: Innovatives aus den Niederlanden.’

 

Inmiddels is er ook een Franse en Duitse versie van de app ontwikkeld. In september wordt de Engelse versie gepresenteerd tijdens het Brooklyn Book Festival.

 

Download nu de gratis app (Nederlands of Duits) geschikt voor smartphone of tablet in de Play Store of  App Store, en download hier de gratis versie voor het Smart Board in de klas.

Resultaat

Literaire game

Partners

Lucas Hirsch

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Nederlands Letterenfonds

Schrijverscentrale

Ted van Lieshout

Marte Jongbloed

Karin Baas

 

Werkveld

  • Interactie