Goede storylines voor tentoonstellingen kenmerken zich door een helder verhaal, een hoofdrol voor objecten en een zinnige inzet van betoverende overdrachtsmiddelen.
Samen met ruimtelijk vormgevers en de klant ontwikkelen we tentoonstellingsconcepten voor musea, tentoonstellingen en interactieve ruimtes. Daarbij gaan we altijd eerst op zoek naar het
kerndoel: wat vertellen we waarom aan wie? Het kerndoel moet uit te drukken zijn in één zin.
Zodra we het kerndoel gezamenlijk hebben bepaald werken we een verhaallijn uit. Hoe sterker en
helderder die verhaallijn is, hoe creatiever je kunt zijn bij de uitwerking.
Als de verhaallijn is vastgesteld buigen we ons over de overdracht: met inzet van welke middelen
kunnen we welke onderdelen van het verhaal overbrengen? Waar volstaan objecten en waar zijn
andere middelen noodzakelijk?
Om onze storylines te testen dwingen we ons tot slot drie vragen te beantwoorden. Waarom zal een bezoeker naar deze tentoonstelling of communicatieve ruimte komen? Waarom zal hij blijven als hij er eenmaal is? En wat gaat hij doorvertellen zodat meer mensen komen? Pas als we alle drie de vragen kunnen beantwoorden zijn we tevreden met de storyline.

De tentoonstellingsconcepten van Studio Louter kenmerken zich door een evenwicht tussen verhaal, ruimte, object en overdrachtsmiddelen.

Rijke interactie via installaties, touchscreens en het web
Games, touchscreens, Kinect, installaties, apps en websites
Een opstelling wil iets overbrengen: een verhaal, een fascinatie, een esthetische ervaring. Dat lukt alleen als de bezoeker zich betrokken voelt bij wat hij ziet. Interactives zijn een middel om dat doel te bereiken. Het zijn geen grappige gadgets. Interactie moet zinnig worden ingezet en ondergeschikt blijven aan het kerndoel van de communicatieve ruimte.
Studio Louter bedenkt en produceert multimediaconcepten. We maken games, touchscreens, Kinect-applicaties, ruimtelijke kunstzinnige installaties, apps en websites.
In de studio zit een team van ontwikkelaars. Omdat we alle disciplines in huis hebben is techniek
voor ons een middel, en niet een doel.
De interactieve installaties van Studio Louter zijn rijk van uiterlijk en interactie. Maar het doel van iedere multimedia opstelling is altijd duidelijk. Bovendien houden wij bij het maken van de museale applicatie rekening met
de ruimte waarin hij staat. Daarvoor hebben we direct en intensief contact met de ruimtelijk vormgevers. De museales interactieve installatie van Studio Louter zijn dan ook herkenbaar aan hun naadloze integratie in het overkoepelende concept.

Filmische verhalen in drama, documentaire en animatie

Animatie, documentaire, drama, motion mapping, Pepper's ghost, explanimation, motion graphics,

Films kunnen sfeer en emotie overbrengen. En je kan er snel en helder ingewikkelde processen mee uitleggen. Als we een av gaan maken kijken we eerst naar de plek waar en het moment waarop mensen hem gaan zien. Is dat staand in een museum, geïntegreerd in een website, als decor in een
communicatieve ruimte of in alle rust in een aparte zaal van de vaste tentoonstelling?  Uit die plaats komen allerlei beperkende voorwaarden die invloed hebben op de vorm van de film of tijdgebasseerd verhaal.
Bovendien gaan we altijd op zoek naar het doel van de film. Films kunnen helpen om een probleem snel uit te leggen. Maar ze zijn ook bij uitstek geschikt om sfeer te maken of een gevoel op te wekken dat het verhaal van een communicatieve ruimte op onnadrukkelijke wijze kracht bij zet. En soms
kunnen ze ook als droommachines een ervaring van verwondering oproepen.
Het AV-team van Studio Louter is in staat om alle soorten motion graphics en film in huis te produceren. Van animatie tot drama. Bovendien zijn we dol op speciale ruimtelijke projecties. Projecties die zo bijzonder zijn dat je ze thuis op televisie nooit zo had kunnen ervaren. We maken dan ook regelmatig ‘holografische’ Pepper’s ghosts, zinsbegoochelende motion mappings en wonderbaarlijke levende maquettes.

Maar voor al onze av-producties geldt dat ze altijd ten dienste staat van de grotere boodschap van de communicatieve ruimte waarin ze te zien zijn.

Museale content gekoppeld aan academische kennis
Research, scenario's, spelteksten, tenstoonstellingsteksten, grafische laag, tekst laag, museale teksten, wetenschappelijke teksten, infographics, inhoudelijke teksten, tekst redactie voor musea, redigeren van bestaande museum teksten.
Achter ieder goed concept schuilt een heldere boodschap. Dat geldt voor alle media én voor
tentoonstellingen. Inhoud vormt dan ook de ruggengraat van de producties van Studio Louter.
Het inhoudelijk team van Studio Louter bestaat uit ervaren historici die kunnen researchen, schrijven en conceptualiseren. Het zijn vakgekken met een diepe liefde voor geschiedenis, kunst en
wetenschap. Het team is betrokken bij alle producties van de studio.
De afdeling content schrijft de spelteksten, voice-overs en scenario’s voor producties die de studio
maakt. Bovendien wordt hier alle beeldresearch gedaan. Ook schrijven we tentoonstellingsteksten. Door deze taken door ervaren redacteuren met een academische opleiding te laten uitvoeren zijn
onze producties niet alleen meeslepend, maar ook altijd feitelijk en nauwkeurig.

Producten van Studio Louter:
Inhoudelijke tentoonstellingsconcepten
Multimediale storylines
Educatieve concepten
Drama
Ontdekstations
Online concepten
Reportages
Serious games
Serious games voor museum
museale Serious games
Tentoonstellingstekst
Grafische laag ontwerp
grafische laag tekstproductie
Historisch onderzoek
Beeldresearch
Documentaire
Verdiepingsschermen
info panelen
infoschermen
Pepper’s ghost
Dilemma games
Dilemma spellen
Wandvullende projecties
Droommachines
Projection mappings
Kinect games
Animatie
Websites
Interactieve films
Explanimations
Apps
Mediatours