AV en multimedia Belasting & Douane Museum Rotterdam, inhoudelijk concept multimedia en AV, werking belastingstelsel ruimtelijke installatie, ruimtelijke installatie tentoonstelling, multimedia tentoonstelling, multimedia museum, animatie plafond, retro-objectentheater, peppers ghost, kindertentoonstelling, touchscreen applicaties museum, ruimtelijke vormgeving Tjep., storyline tentoonstelling, storyline museum, interactie museum, interactie tentoonstelling, interactive museum, interactive tentoonstelling, content tentoonstelling, content museum, film tentoonstelling, film museum, Studio Louter Amsterdam

Belasting en Douane Museum: Herinrichting

Belasting & Douane Museum - Herinricting

Belastingdienst biedt een luisterend oor

Het Belasting & Douane Museum in Rotterdam is volledig opnieuw ingericht. Studio Louter verzorgde het inhoudelijk concept en de multimedia. In het museum wordt de bezoeker meegenomen langs een aantal thema’s. Waarom betaal ik belasting? Hoe werkt het belastingstelsel, nu en vroeger? We geven antwoord op die vragen op artistieke wijze, maar met een inhoudelijke inslag. Vormgevingsstudio Tjep. heeft het ruimtelijk ontwerp verzorgd. Een greep uit de verschillende opstellingen:

 

Het Stelsel

Het stelsel is een waanzinnige metalen machine die inkomsten over het belastingsysteem en de economie verdeelt. Enorme metalen knikkers, die geld voorstellen, rollen er door heen en worden verdeeld over het bedrijfsleven, de schatkist en je eigen spaarrekening. Het is een kunstwerk dat helemaal klopt en is gecontroleerd door accountants. We hebben geprobeerd dit taaie onderwerp te doorgronden door de aandacht op de bezoeker te leggen in plaats van op de belastinginner.

 

Het Toverplafond

De bezoeker ligt op een (belasting)blauwe bank terwijl zijn hoofd wordt gefilmd en wordt zo onderdeel van de animatie. Daarin is te zien is wat er allemaal mogelijk wordt gemaakt dankzij zijn belastinggeld, van de zorg tot verkeersregelaars tot landbouwsubsidies.

 

Tiende Penning

Een retro-objectentheater waar objecten uit de 80-jarige oorlog in vitrines bewegen, begeleid door een speciaal voor de opstelling gecomponeerd muziekstuk. Je zou kunnen stellen dat Nederland is ontstaan uit  een belastingopstand!

 

Douane Doe Ruimte

Op een aparte verdieping is een speciale tentoonstelling voor kinderen. In een kleurrijke, cartooneske omgeving leren ze alles over grensovergangen en kunnen ze deelnemen aan een smokkelspel.

Resultaat

Inhoudelijk concept

Animaties

Interactives

Film

Ruimtelijke installaties

 

 

 

 

Partners

Tjep.

Werkveld

  • Storyline
  • Inhoud
  • Film
  • Interactie